Početna

MESTO GDE SE ŽIVOT PRETVARA U UMETNOST

State of Art je osnovana interkulturalna „Država umetnosti“  koja povezuje umetnike i sve one koji se osećaju umetnicima. U državi umetnosti, svako može da sanja i izrazi svoju kreativnu stranu, pravi nova umetnička dela stičući nova iskustva. State of Art je prijateljski otvorena kreativna kuća, umetnička kolonija, umentička porodica 365 dana u godini, ali i  država potencijalnih stanovnika iz celog sveta. Živeti sa umetničkim duhom znači dodati kvalitetnu vrednost i značenje svakodnevnom životu, prelazak na viši nivo intuicije koja služi izgrađivanju celokupne ličnosti i utiče da život postane najbolji primerak remek dela u savremenoj umetnosti življenja.