Radionice

Tokom juna State of Art  bio je domaćin Kancelariji Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Stalnoj konferenciji romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma, koje su u kod nas organizovale Letnju Školu ljudskih prava.

Ova radionica, prva, u State of art-u,  bila je namenjena prvenstveno mladim romskih aktivistima koji su na ovaj način  želeli da unaprede I prošire svoja znanja, kao I da uče kako da doprinesu poštovanju ljudskih prava u zemlji I region.

Kroz interaktivna predavanja iskustvena učenja, brojne društvene igre i zajedničke projektne aktivnosti, učesnici su bili  u prilici da steknu bazična i nova znanja o pojmu i sistemu ljudskih prava, i da ih u okviru različitih radionica odmah i primene. Program je  bio upotpunjen kreativnim radionicama Zorana Tairovića, koordinatora odbora SKRUGa za kulturu, informisanje i dijasporu  i projekcijom njegovog najnovijeg filma „Papirnati život“.

Predavači u Letnjoj školi ljudskih prava za romske aktiviste bili su :

  1. Claude Cahn, Savetnik rezidentnog koordinatora u Srbiji
  2. Aleksandra Petrović, Kancelarija UN za ljudska prava
  3. Tatjana Obradović – Tošić, MENA group
  4. Zoran Tairović, SKRUG – Liga Roma
  5. Stevan Nikolić, SKRUG – Liga Roma

Leto nastavljamo sa kreativnim sadržajem, a, ukoliko I vi imate ideju za održavanjem radionica, organizovanim posetama sa kreativnim sadržajem, kontaktirajte nas